Drużyna Grodu Horodna

Wyprawy AD 2013


W gościnie u Pocztu Bagiennych z Wieżycy i Wojów Peruna

14.12.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

X Rocznica zawiązania sojuszu „Oś Zła”

16-17.11.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Atak na gród Bergstein

12.10.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Oleśnica – Turniej Rycerski

Wieżyca

21.09.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Góra Peruna

14-15.09.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

XV Rocznica powstania Drużyny Krak

31.08-01.09.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Festiwal „Dwa Oblicza”

Trzcinica

16-18.08.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

XIX Festiwal Słowian i Wikingów

Wolin

26-28.07.2013

LINK

LINK

——————————————————————————————————————————————

Poręby Kolbuszowskie

21.07.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Jarmark Św. Małgorzaty

Nowy Sącz

13-14.07.2013

LINK

LINK

——————————————————————————————————————————————

Wilczy Trop

05-07.07.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Czersk

27-28.06.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Cedynia

21-23.06.2013

——————————————————————————————————————————————

Turniej Rycerski „Na styku Kultur”

Dzikowiec k. Kolbuszowej

08-09.06.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Świętochłowice

18.05.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Manewry Wojowników

03-05.05.2013

——————————————————————————————————————————————

Mianowanie Kniazia

Dzikowiec k. Kolbuszowej

13.04.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Święto Rękawki

Kraków

02.04.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

<- Wyprawy AD 2012

Roczniki Wypraw

Wyprawy AD 2014–>

——————————————————————————————————————————————