Drużyna Grodu Horodna

Drużyna Kniazia Daniła


——————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————

W drużynie Kniazia Daniła, działamy i walczymy ramię w ramię z Kniaziem Sławomirem
i innymi drużynnikami z Drużyny Grodów Czerwieńskich oraz z Mściwojem Lisem z Drużyny
Wczesnośredniowiecznej Grom

——————————————————————————————————————————————

Z naszej drużyny w Drużynie Kniazia Daniła działają:

-Kniaź Lubomir Aleksandrowicz

-Wojmir

-Mścisław

-Laszlo

-Mojmira

-Sonia

-Milena

-Sigrid

-Jofrid

——————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————

NASZE WYPRAWY W XIII WIEK

——————————————————————————————————————————————

Czersk

15-17.05.2015

Czersk

——————————————————————————————————————————————

Mrówki 2014

19-20.07.2014

LINK

——————————————————————————————————————————————

Czersk 2014

10-11.05.2014

LINK

——————————————————————————————————————————————

Czersk 2013

27-28.06.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Turniej Rycerski „Na styku Kultur”

Dzikowiec k. Kolbuszowej

08-09.06.2013

LINK

——————————————————————————————————————————————

Przemarsz

Jura karkowsko-częstochowska

październik 2012

LINK

——————————————————————————————————————————————

Trening z XIII w.

Dzikowiec

2012

LINK

——————————————————————————————————————————————

Turniej Rycerski w Lusowie

22-24.06.2012

LINK

——————————————————————————————————————————————

Czersk 2012

maj 2012

LINK

——————————————————————————————————————————————

Czersk 2011

30.04.-01.05.2011

LINK