Drużyna Grodu Horodna

O Nas


Drużyna Grodu Horodna zajmuje się odtwórstwem kultury materialnej oraz obyczajów wczesnośredniowiecznych Słowian i Skandynawów z okresu X-XIII w.
Do grupy należą ludzie będący w różnym wieku. Ludzie różnych zawodów. Część z nas przywiodła do rekonstrukcji ciekawość. Z tego narodziła się pasja i zainteresowanie historią wczesnego średniowiecza.
Grupę stanowią Wojowie, Rzemieślnicy i Cywile (w tym urodziwe Niewiasty).
Działamy od 2008 w Rzeszowie. Treningi odbywają się w Rzeszowie, Krakowie i innych miastach (dla tych, którzy wyjeżdżają na studia).
Drużyna aktywnie działa na terenie Polski, stąd nasz udział w licznych turniejach, inscenizacjach bitew, festiwalach, piknikach archeologicznych, survivalach historycznych, przemarszach.
Organizujemy też lub współorganizujemy wydarzenia o tym charakterze.
Współpracujemy ze skansenami, muzeami, szkołami, uczelniami i ośrodkami kultury.
Jesteśmy gośćmi imprez historycznych w Europie.

Doskonalący się we władaniu różnoraką bronią Wojowie, zajmują w grupowych czy indywidualnych turniejach walk, wysokie miejsca. Rzemieślnicy prezentują wysoki poziom rzemiosła i wiedzy na temat rzemiosł dawnych. Białogłowy z naszej drużyny tworzą grupę śpiewającą dawne pieśni, w nowych aranżacjach. Wypatrują oczy za osobami, które chciałyby muzykować w zespole, dołączyć do grupy.

Współpracujemy ze Stadniną „Mustang” w Dzikowcu, gdzie jest możliwość doskonalenia umiejętności jeździeckich.

W 2010 roku, w naszej Drużynie została powołana do życia, sekcja XIII-wieczna -“Drużyna Kniazia Daniła“.

Z roku na rok staramy się podnosić poziom naszego odtwórstwa historycznego, które jest dla nas źródłem szczęścia, a dla innych, miejmy nadzieję, źródłem wiedzy na temat wieków dawnych.

 

Hymn Drużyny Grodu Horodna

Zrodzeniśmy w słońca blasku,
Przy trzasku tarcz, wojennym wrzasku.
Małych na konie ojcowie sadzali,
By pętem żelaznym narody kiełznali.

Wolni jak orzeł, z wysokiej skały,
Granic dziedzictwa strzeże wytrwały.
Wróg nas nie zmoże zapędem ni hufcem,
Walczyć będziemy nim śmiercią nie uśniem.

Sokół na tarczy krwią dziób umoczy,
Ujrzycie zaraz na własne oczy.
Stanie Horodnej oddział wspaniały,
Wódz nas powiedzie do wiecznej chwały.

——————————————————————————————————————————————

KONTAKT:

druzynagroduhorodna@gmail.com

lubomir64@interia.pl

——————————————————————————————————————————————

free counters

——————————————————————————————————————————————